Kora

KORA audio

Kora schrijft audio over hun “vierkante buizen” circuit:
“Vier buizen worden gebruikt om een enkele versterkertrap te maken, vandaar de naam!  De SQUARE TUBE “output” een symmetrisch signaal ten opzichte van de referentie (aarde). Met andere woorden, het signaal gaat afwisselend in het veld van positieve spanningen (om het diafragma van de luidspreker te duwen) en in het veld van negatieve spanningen (om het diafragma te trekken). Deze unieke eigenschap van vacuümbuizen maakt ze bijzonder geschikt voor het ontwerpen van audioversterkers. In de Kora-versterker vervult de SQUARE TUBE alle functies van versterking en regeling van het audiosignaal. Aan de uitgangstrap van de SQUARE TUBE is het signaal identiek aan het signaal dat de luidsprekers binnenkomt. Complementaire eindtransistors, audio en hyper-lineair, zullen de stroom leveren die de luidsprekers nodig hebben, maar zonder in te grijpen in de versterking van het signaal. We hebben het hier zeker over een buizenversterker!”

Technisch:

Een transistor is een stroomversterker en een buis is een spanningsversterker. Omdat luidsprekerunits alleen door stroomversterking in beweging gebracht worden, hebben transistorversterkers dus een voordeel ten opzichte van buizen.De voorstanders van transistoren hebben vaak kritiek op de buizenversterker vanwege de bijna altijd noodzakelijke eindtrafo, die kostbaar is en ontegenzeggelijk een beperkende factor is. De eindtrafo beperkt de vermogensbandbreedte en verhoogt de uitgangsimpedantie van de versterker, waardoor de dempingsfactor lager wordt. wat gebeurd er je deze (beide bewezen) technieken samenvoegt op een wijze zoals niemand  dat tot nu gelukt is? is het de zoveelste poging om een hybride huwelijk te laten slagen?

Praktisch:

Als je luidsprekers niet levendig genoeg zijn, kan het toevoegen van een Kora-versterker met Square Tube-technologie mogelijk helpen om ze te versterken. Buizenversterkers staan bekend om hun vermogen om warmte en karakter aan audio toe te voegen, wat het algehele geluid van luidsprekers kan verzachten en verbeteren. Ook als je luidsprekers de neiging hebben om agressief of hard te klinken, kan de Kora-versterker helpen om deze kenmerken te verzachten en een aangenamer en evenwichtiger geluid te produceren.
Buizenversterkers worden vaak geprezen om hun soepele en natuurlijke geluidsweergave, die kan worden toegeschreven aan de unieke eigenschappen van vacuümbuizen. In combinatie met transistors is de Square Tube technologie bedoeld om een versterker te bieden die een gevoel van grenzeloze prestaties geeft. Het gebruik van Square Tube technologie in combinatie met transistors draagt  bij aan een verbeterde dynamiek, precisie en fijnheid in de geluidsweergave. de combinatie van deze technologieën verbetert de algehele audio-ervaring .

Uiteindelijk hangt de keuze van de versterker af van persoonlijke voorkeuren en de specifieke kenmerken van de luidsprekers en de audio-installatie. Het is altijd een goed idee om verschillende versterkers te beluisteren en na te gaan hoe ze samenwerken met je luidsprekers voordat je een beslissing neemt.

Interessant :
maar hoe klinkt het?….
Rene van es(hifi.nl) schrijft:
Ongekleurd, zuiver, dynamisch, vrij van stress, detailrijk, het zijn wat losse kreten die de Kora TB140 nauwelijks beschrijven!.
michael lavorgna(twitterinmgmachines) schrijft:
It’s ability to bring music back from its recorded slumber in such a revealing and fleshy manner make it a serious contender for anyone searching for an integrated amplifier that leaves thoughts of tubes and topologies behind, obscured by music’s living force.

maak een luisterafspraak!

kora logo