Keces voedingen

Keces  voedingen

Audio-Video apparatuur is zeer gevoelig voor de kwaliteit van de aangesloten voeding. Veel Audio/Video apparatuur is tegenwoordig vanuit kostenbesparing uitgerust met een extern geschakeld voedinkje. Bij deze apparatuur is een grote verbetering mogelijk door een betere spanningsvoorziening te gebruiken. De muzikaliteit neemt hoorbaar toe, de achtergrond wordt rustiger en de dynamiek vergroot.

helaas is stroom uit een standaard bij een apparaat geleverde transformator (voeding)verre van schoon .Keces lineaire voedingen zijn er ons inziens in geslaagd de meest stabiele en tevens muzikale voedingen te ontwerpen.
Muziek is een kunst dat via de oren recht naar het hart gaat, en de audio is ontworpen om muziek naar ons dagelijks leven te brengen door middel van reproductie van het originele geluid. De KECES, opgericht in 2002, heeft ernaar gestreefd om omgevingsgeluid uit de audio te verwijderen, en u te laten genieten van de pure en kristalheldere geluidskwaliteit, net als bij een live optreden.