AudioPhool

De oprichter en eigenaar van Audiophool is Hans van den Barg. Hans was al op jonge leeftijd gefascineerd door muziek en audio. Hij was acht jaar oud toen hij de oude buizenradio van zijn vader demonteerde en zijn eerste aanpassingen maakte. Jaren later ontwierp en bouwde Hans luidsprekers. Een van zijn ontwerpen werd gepubliceerd door het grote Nederlandse audiotijdschrift HVT. Hans studeerde Toegepaste Wetenschappen en Elektrotechniek en begon een carrière in verschillende grote bedrijven. Ondertussen heeft zijn fascinatie voor audio hem nooit losgelaten en in 2017 richtte Hans zijn eigen bedrijf Audiophool op. Lange tijd was Hans een gepassioneerde analoge fan omdat hij geloofde dat alleen analoge muziek het juiste niveau van betrokkenheid en emotie in muziekweergave kon brengen. Hij ontwikkelde zijn eigen buizenversterkers en bouwde zijn eigen uitgangstransformatoren. Een van zijn innovatieve ideeën is de Active Output Transformer. Deze actieve uitgangstransformator voor single ended ontwerpen heeft geen luchtspleet in de transformatorkern: zonder luchtspleet is er geen verlies van energie, geen verlies van dynamiek en geen verlies van micro-informatie.

De laatste jaren ontdekte Hans dat digitale bronnen ook de juiste hoeveelheid betrokkenheid en emotie in muziek kunnen brengen. Daarom ontwikkelde hij zijn muziekservers, voedingen en modificaties voor schakelaars. Musicom is dealer van de Audiophool Musicserver 2.1

Der Gründer und Inhaber von Audiophool ist Hans van den Barg. Hans war schon von klein auf von Musik und Audio fasziniert. Er war acht Jahre alt, als er das alte Röhrenradio seines Vaters zerlegte und seine ersten Änderungen vornahm. Jahre später entwarf und baute er Lautsprecher. Einer seiner Entwürfe wurde von der großen niederländischen Audiozeitschrift HVT veröffentlicht. Hans studierte Angewandte Wissenschaften und Elektrotechnik und begann eine Karriere in mehreren großen Unternehmen. In der Zwischenzeit hat ihn seine Faszination für Audio nie verlassen und 2017 gründete Hans sein eigenes Unternehmen Audiophool. Lange Zeit war Hans ein leidenschaftlicher Analog-Fan, weil er glaubte, dass nur analoge Musik das richtige Maß an Engagement und Emotion in der Musikwiedergabe bringen kann. Er entwickelte seine eigenen Röhrenverstärker und baute seine eigenen Ausgangstransformatoren. Eine seiner innovativen Ideen ist der aktive Ausgangsübertrager. Dieser aktive Ausgangstransformator für Single-Ended-Designs hat keinen Luftspalt im Transformatorkern: Ohne Luftspalt gibt es keinen Energieverlust, keinen Verlust an Dynamik und keinen Verlust an Mikroinformationen.

In den letzten Jahren entdeckte Hans, dass auch digitale Quellen das richtige Maß an Beteiligung und Emotion in die Musik bringen können. Aus diesem Grund hat er seine Musikserver, Netzteile und Modifikationen für Schalter entwickelt. Musicom ist Händler des Audiophool Musicserver 2.1